Helposti lähestyttävä, luotettava ja välittävä lakipalvelu

Lakiasiainpalvelut Sari Leinamo palvelee Helsingistä käsin

Lakiasiainpalvelut Sari Leinamo tarjoaa asiantuntevat, luotettavat ja välittävät lakipalvelut ja asianajopalvelut Helsingissä ja koko Suomessa. Tutustu tarjoamiini palveluihin ja ota yhteyttä - puhelimitse tehtävä alkukartoitus on maksuton.

Oikeudenkäynnit

Oikeusapuun oikeutettu asiakas voi halutessaan käyttää oikeudenkäyntiin liittyvässä asiassa kaltaistani yksityistä oikeudenkäyntiavustajaa oikeusaputoimiston julkisen oikeusavustajan sijasta.

Lue lisää palkkioistani, oikeusavusta ja oikeusturvavakuutuksesta täältä.

Asiakirjojen laatiminen, mm.

 • Testamentit
 • Lahjakirjat
 • Avioehdot
 • Osituskirjat
 • Perinnönjakokirjat
 • Perunkirjat
 • Kauppakirjat
 • Haastehakemukset
 • Oikeudenkäyntikirjelmät
 • Valitukset
 • Vastaukset, vastineet
 • Korvausvaatimukset
 • Edunvalvontavaltakirjat
 • Hoitotahtotestamentit

Sovintoneuvottelut ja riitatilanteet, mm.

 • Huoneenvuokrariidat
 • Velkomusasiat
 • Perintöriidat
 • Vahingonkorvausta koskevat koskevat riita-asiat
 • Työsuhdetta koskevat riita-asiat
 • Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat riidat

Rikosasiat, mm.

 • Esitutkinnassa ja vangitsemisoikeudenkäynnissä avustaminen
 • Päihderikokset (mm. huumausainerikokset, rattijuopumukset, dopingainerikokset)
 • Lähestymiskiellot
 • Petokset, kiristykset ym.
 • Seksuaalirikokset
 • Varkaudet, ryöstöt
 • Pahoinpitelyt
 • Kunnianloukkaukset ym.
 • Kuolemantuottamukset
 • Vammantuottamukset
 • Tapot
 • Murhat